PROGRAM

Čtvrtek 1. července 2021
9:00 – 9:30 – Registrace – Registrační stůl bude v přízemí Hotelu Krystal v hotelové hale .
9:30 – 11:15 – Uvítací projevy, Klíčové projevy a Prezentace
11:15 – 12:00 – Přestávka na kávu a postery
12:00 – 13:00 – Prezentace
13:00 – 14:20 – Oběd (přestávka na kávu)
14:20 – 16:40 – Prezentace a prezentace posterů
16:40 – Uzavření 1. dne
20:00 – Večeře s kulturním programem

Pátek 2. července 2021
9:00 – 9:30 – Registrace
9:30 – 11:00 – Klíčové projevy a prezentace
11:10 – 11:30 – Přestávka na kávu a postery
11:30 – 12:30 – Prezentace
12:30 – 13:00 Poděkování a uzavření konference
13:00 – 14:00 Lehký oběd / občerstvení, přestávka na kávu