KONTAKT

Pořádající organizace

Základní škola pro žáky s poruchami zraku

náměstí Míru 19

120 00 Praha 2, ČR

Mail: conference@visionprague2020.cz

Bank account / číslo účtu: 2001970008/6000

IBAN: CZ73 6000 0000 0020 0197 0008

BIC: PMBPCZPPXXX

PPF Bank Praha 1 CZ

variable symbol / variabilní symbol: 05112020

information for the recipient – participant´s name