ABSTRAKTY

Vložte abstrakty příspěvků

ABSTRAKT AKTIVNÍ presentace
Zájemci o aktivní příspěvek uvedou v rozsahu 300 slov a 5 klíčových slov v anglickém jazyce,
písmo Arial, velikost 12.
Čas pro ústní prezentaci cca 20-30 minut + diskuse.