ABSTRAKTY

Vložte abstrakty příspěvků

ABSTRAKT AKTIVNÍ presentace
Zájemci o aktivní příspěvek uvedou v rozsahu 300 slov a 5 klíčových slov v anglickém jazyce,
písmo Arial, velikost 12.
Čas pro ústní prezentaci cca 20-30 minut + diskuse.

ABSTRAKT POSTERŮ (students, researchests)
Studenti nebo výzkumné práce s aktivním přispěním v sekci plakátů mohou být popsány
v rozsah 300 slov a 5 klíčových slov v anglickém jazyce, písmo Arial, velikost 12.
Diskuse na plakátech proběhnou ve stanoveném čase.